Дневник на Глобализацията

Идеята за написването на тази книга се породи в мен, след неуспешните опити на българския народ, на българската интелигенция, на българската журналистика и политици да дадат задоволителен отговор на кризата в Югославия : какво става; какво се случи; кой е прав; кой сгреши; къде сгреши; къде е истината.

Книгата макар и да заема ясна и категорична позиция в конфликта мисля, че е написана обективно и обосновано.

Същностна черта на едно демократично общество е плурализма от мнения. Там където има една истина за всички хора – там няма демокрация. Това е моята истина, не карам никой да я приема, но ще е добре за всеки да се запознае с нея.

Приятно четене.

Книгата е в чест и на всички американски мъже и жени от американската армия дали живота си през ХХ век в борбата с империализма, фашизма, комунизма и ислямския фанатизъм.Списание “Times” ОБЯВИ ЗА ЛИЧНОСТ НА 2003 ГОДИНА ВСИЧКИ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ, заради тяхната служба в полза на свободата и демокрацията.

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. България,Балканите и глобализацията
  2. САЩ и глобализацията
  3. Размисли върху книги и глобализацията
  4. ЕС, НАТО и глобализацията
  5. Русия и глобализацията
  6. Азия, Африка, Латинска Америка и глобализацията